Ochrana soukromí

Provozovatel e-shopu Filip Barcal na stránkách www.swagrugz.cz IČO: 07789998 sídlo J. A. Komenského, Milevsko 399 01 zpracovává osobní údaje poskytnuté kupujícím za účelem plnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

 

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto plně probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016. Obavy mít nemusíte. Vaše údaje jsou v bezpečí.

 

Základní ustanovení

 

 1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Filip Barcal IČO 07789998 se sídlem J. A. Komenského, Milevsko 399 01 (dále jen „Správce“);
 2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@swagrugz.cz, tel.: +420 797 878 861;
 3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

 

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl kupující a které správce získal na základě plnění Kupní smlouvy a zpracování elektronické objednávky v internetovém obchodě www.swagrugz.cz;
 2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje kupujícího nezbytné pro plnění Kupní smlouvy;
 3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

 

Účel zpracování osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:

 

 1. Za účelem vyřízení elektronické objednávky kupujícího na adrese www.swagrugz.cz (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, případně doplňující informace);
 2. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem;
 3. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

 

Doba uchovávání osobních údajů

 

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

 

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

 

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

 

 • Wedos (Webhosting);
 • WordPress potažmo Woocommerce (systém e-shopu);
 • Česká pošta, s.p. (doručovací služba);
 • Zásilkovna, DPD, PPL (doručovací služba);
 • Google Analytics (analýza webových stránek) a Google Ads

 

Práva kupujícího

 

Podle podmínek stanovených v Zákoně má kupující právo:

 

 1. Na přístup ke svým osobním údajům;
 2. Na opravu osobních údajů;
 3. Na vymazání osobních údajů;
 4. Vznést námitku proti zpracování;
 5. Na přenositelnost údajů;
 6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@swagrugz.cz;
 7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

 

Zabezpečení osobních údajů

 

 1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu, pravidelnou údržbu počítačů a jejich systémů.

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.swagrugz.czpotvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;
 2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce;
 3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

 

Tato Pravidla vstupují v platnost 04.20.2023.

 

FOLLOW US